Friskvårdshuset i Oskarshamn

Gruppträning  Personlig Träning  Gym  Personal  Aktuellt Schema  Boka pass  Salads & Smoothies

Information och villkor om parkeringstillstånd för medlemmar på Friskvårdshuset, Träning & Hälsa

Allmänt

• Parkeringstillstånd gäller endast på Friskvårdshuset parkering

• Parkeringstillståndet gäller inom det område på parkeringsplatsen med skylten "Privat Parkering"

• Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (vändplats, lastplats, särskilda p-plats etc.) Parkeringstillstånd gäller vidare inte på områden utanför tomtmarken (parkeringsplatsen)

• Parkeringstillstånd ger tillståndsinnehavaren rätt att parkera inom angivet område i mån av plats. Observera att tillståndet inte garanterar en P-plats

Giltighet

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:

- Alla dagar enligt anvisningar
- På parkeringsplats reserverad för innehavaren under högst den tid som finns angiven på platsen

• Parkeringstillstånd är personligt och får endast användas av medlemmar
• Parkeringstillståndet är giltig så länge man innehar ett aktivt medlemskap
• Parkeringstillståndet återkallas om det missbrukas

Övrigt

• Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska anmälas varefter Friskvårdshuset spärrar kortet och utfärdar ett nytt mot en avgift på 150 kr. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till Friskvårdshuset, Träning & Hälsa.

• Parkeringstillståndet skall vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på sådant sätt att framsidan är väl synligt utifrån

• Parkeringstillståndet ska återlämnas till Friskvårdshuset, Träning & Hälsa när man avslutar sitt medlemskap. Icke återlämnat parkeringstillstånd kommer debiteras tillståndsinnehavaren med 150 kr

• Fordon som strider mot förbud eller villkor för parkeringen som markägaren har beslutat, har markägaren rätt att ta ut en kontrollavgift enligt lag (1984:318)

 

Instagram

YouTube

Facebook

Friskvårdshuset
Dammgatan 12
572 30 Oskarshamn

Telefon 0491-16404 | E-post

Copyright © Friskvårdshuset 2007-2018

Medlemsvillkor

Frågor och Svar

Lediga jobb